Niezależni Rzeczoznawcy Samochodowi

Odpowiedzią na techniczne problemy rynku
Niezależni rzeczoznawcy to eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę i statut osoby zaufania społecznego.
Zakresem pracy rzeczoznawcy są opinie techniczne oraz wycena wartości pojazdów, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Funkcja niezależnego rzeczoznawcy jest istotnym ogniwem w każdym społeczeństwie. Wiedza niezależnych ekspertów wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, efektywność procesów gospodarczych oraz rozwój nowych technologii.
Czytaj więcej

Jak znaleźć

rzeczoznawcę?
Wybierz
lokalizacje
Wybierz
specjalizację
Wybierz
rzeczoznawcę

KORZYŚCI DLA RZECZOZNAWCÓW

Promocja elitarnej grupy ekspertów i rzeczoznawców samochodowych. Portfel nowych usług eksperckich dedykowanych do aktualnych potrzeb rynkowych. Możliwość rozwoju jednolitej strategii branży oraz wspierania form szkoleniowych wpływających na podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji środowiska rzeczoznawców. Platforma wymiany doświadczeń i udział ekspertów branżowych z dziedzin nauk technicznych.

Dołącz do nas

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Nowoczesna fomuła dostępu do elitarnej grupy ekspertów i rzeczoznawców samochodowych o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. Możliwość szybkiego reagowania na aktualne potrzeby rynkowe np.: profesjonalne usługi eksperckie podlegające komisyjnej weryfikacji.

Znajdź rzeczoznawcę

NIEZALEŻNI RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI
ODPOWIEDZIĄ NA TECHNICZNE PROBLEMY RYNKU


Nasi Partnerzy