Interpelacja do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

SZKOLENIE: Skuteczna likwidacja szkód komunikacyjnych, 18.04.2018 Warszawa
Marzec 15, 2018
Pełna treść interpelacji do ministra finansów w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy
Marzec 15, 2018

Interpelacja do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

Jeszcze 29 grudnia ubiegłego roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr. 18371) w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski.

W interpelacji posłowie wskazują m.in. na fakt, że zasady likwidacji szkód komunikacyjnych podane w wytycznych KNF nie mają mocy nakazu, a jedynie są wskazaniami (wytyczne/zalecenia) i nie są wdrażane przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo zwracają uwagę na samowolne praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

Pełna treść interpelacji >>>>