Dla Rzeczoznawców

Dlaczego warto
dołączyć do nas


home_insurance_for_business_2
Promocja elitarnej grupy ekspertów i rzeczoznawców samochodowych. Portfel nowych usług eksperckich dedykowanych do aktualnych potrzeb rynkowych.

home_insurance_for_business_1
Możliwość rozwoju jednolitej strategii branży oraz wspierania form szkoleniowych wpływających na podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji środowiska rzeczoznawców. Platforma wymiany doświadczeń i udział ekspertów branżowych z dziedzin nauk technicznych.

W ramach Sekcji Rzeczoznawców Samochodowych Polskiej Izby Motoryzacji tworzymy nowoczesną płaszczyznę integrującą całe środowisko niezależnych rzeczoznawców samochodowych.

Stworzymy jednolity program certyfikacji oraz szkoleń dla rzeczoznawców samochodowych.

Wypracujemy system merytorycznego przygotowania do aktualnych potrzeb rynkowych i wyzwań związanych z nowymi technologiami dla zawodu niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Powołamy Radę Techniczną, która będzie koordynowała pracę jednostek certyfikujących w zakresie kwalifikacji, szkoleń i weryfikacji umiejętności i kompetencji rzeczoznawców.

Będziemy wspierać i promować pracę najlepszych ekspertów i specjalistów.

Integrujemy środowisko branżowe oraz dążymy do umocowania w prawie i procesach roli niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Dbamy i kultywujemy historię naszej branży