Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do Niezależnych Rzeczoznawców PIM

Przed publikacją skontaktujemy się z Tobą by zweryfikować dane.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od Polskiej Izby Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa ul. Grażyny 13) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia powyższych zgód na przesyłanie informacji handlowej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w imieniu podmiotu, do którego należą wskazane w powyższym zgłoszeniu numery telefonów i adres email.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa ul. Grażyny 13) w celach marketingowych związanych z prezentacją aktualnej oferty Polskiej Izby Motoryzacji.

 

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. Ujawnione dane osobowe przetwarzane są przez Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie dla celów wskazanych powyżej. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa powyżej. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana.