Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport autorstwa dr hab. Marcina Krajewskiego pt. „Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych”. Stanowi on analizę ponad 200 orzeczeń sądowych w sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń dot. szkód powstałych w zdarzeniach komunikacyjnych. Główne wnioski z raportu obejmują nieprawidłowości wynikłe ze strony zakładów ubezpieczeń przy stosowaniu metody kosztorysowej i zasadach najmu pojazdu zastępczego.

PEŁNA PUBLIKACJA RAPORTU IWS

Zastanówmy się czy faktycznie potrzebne są nowe regulacje skoro KNF stworzył wytyczne. Należałoby doprowadzić do sumiennego przestrzegania Wytycznych i kolejne regulacje nie miałyby racji bytu.